IT Academy

Events

Lean IT Foundation – voor ITS

Datum/Tijd
29/11/2021 - 30/11/2021
10:00 - 17:00

Location
Via Online link

Categories

Voeg toe aan mijn agenda


Lean is een werkwijze waarbij alles gericht is op het realiseren van meerwaarde voor klanten. Centraal hierbij staat het verbeteren van alle processen die met dienstverlening of productie te maken hebben.

De term ‘klant’ kan hierbij erg breed worden opgevat; dat kan de student of WP-er zijn waar je diensten aan verleent, maar ook je collega bij een andere afdeling die afhankelijk is van jouw werkzaamheden.

In deze training van 2 dagen maak je kennis met alle kernbegrippen van Lean.
Tijdens de training leer je de basisbeginselen van Lean en op welke wijze die toe te passen zijn. Je werkt met oefeningen om praktische vaardigheden met Lean methodieken te ontwikkelen. Je leert welke houding en welk gedrag nodig zijn om te kunnen veranderen naar een Lean organisatie.

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:
• Te doorgronden wat de concepten van Lean zijn en hoe deze toe te passen in het IT domein
• Klantwaarde te analyseren en de “Voice of the Customer” te vertalen naar processen
• Concepten te begrijpen zoals: “Customer Value”, “Value Streams”, “Flow”, “Pull” en “Perfection”
• Processen te diagnosticeren en te verbeteren met “Value Stream Mapping”
• Problemen op te lossen aan de hand van de zogenaamde “Kaizen” methode
• Te werken met de DMAIC verbetercyclus
• Verbeteractiviteiten toe te wijzen die procesresultaten optimaliseren
• Te begrijpen welke houding en gedrag nodig is in een Lean organisatie
• Succesvol aan het Lean IT Foundation Certificeringexamen van APMG deel te nemen

Resultaat

  • Je hebt kennis van de terminologie, structuur en basisprincipes van Lean.
  • Je hebt geoefend met het diagnosticeren van een proces en het inzetten van verbeteractiviteiten
  • Je weet wat ‘verspilling’ is binnen een organisatie en hoe dat te herkennen

In de training zitten praktijkgerichte cases op verschillende dienstverlenende gebieden, maar de focus ligt op het kennismaken met de begrippen en methodieken van Lean.

Voor wie?

De training is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in efficiëntere werkprocessen en betere dienstverlening om
meerwaarde te leveren voor je collega’s of klanten.

Deze sessie is speciaal georganiseerd voor collega’s van ITS.

Duur & tijdsinvestering

Dit is een tweedaagse training.

Dag 1 is maandag 29 november 2021

dag 2 is dinsdag 30 november 2021

Locatie

De training wordt in hybride vorm gegeven. Geef bij je voorkeur aan voor deelname online of op locatie.

De link en het lokaal volgen in een latere mail na aanmelding.

Examen

Examen doen is niet verplicht, maar wel mogelijk. Dat is het APMG examen Lean IT Foundation en de daarbij behorende certificering. Als je dit examen wilt doen, zal de docent je aangeven welke onderdelen in de examenstof op IT gericht zijn. Technische IT kennis is niet vereist om dit examen te kunnen halen. In het examen gaan gemiddeld drie van de 40 vragen over een IT-proces.

Als voorbereiding op het examen wordt van je verwacht dat je ongeveer 4 uur tot 8 uur aan zelfstudie besteedt. Hiervoor wordt voorafgaand aan de training alvast de syllabus beschikbaar gesteld, waarin de stof staat die tijdens de trainingsdagen wordt behandeld. Afhankelijk van hoe jij het prettigst leert, kun je ervoor kiezen een deel al vóór aanvang van de cursus door te nemen.

Taal

De training wordt in het Nederlands gegeven.

Het examen is in het Engels. Omdat APMG er vanuit gaat dat Engels niet je moedertaal is, krijg je hier 75 minuten de tijd voor (i.t.t. de standaard 60min).

Investering

Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deelname aan de training kost €500,- en wordt intern doorbelast.
Deelname aan het examen kost €210,- en is optioneel.

 

Reserveringen

Het maximum aantal deelnemers is bereikt.